top of page
Billede af Heather McKean

Om MønBi

biosfære_unesco_dk_blå.png

At tage vare på naturen

For os handler biavl om at tage vare på naturen. Bierne er en afgørende del af vores økosystem, og hos MønBi er bæredygtighed, biodiversitet og naturens velbefindende i centrum.

Derfor er MønBi altid grøn biavl - uden pesticider og på naturens præmisser.

Vi er biosfæreambassadører under Møn Unesco Biosfæreområde, og vi samarbejder med Aarhus Universitet omkring pesticiders påvirkning af honningbier i feltforsøget MUSBERA. 

Vi har mere end 400 produktionsfamilier, som bestøver Møns unikke flora fra det tidlige forår indtil de overvintrer i Marienborgs skove.

bottom of page